Ky website është në menaxhim të plotë nga FARMACI ERA.

Cdo person i regjistruar në këtë website nuk është i detyruar të paguaj ndonjë tarifë përvec porosive që ai kryen.

Shërbimi i klientit është i disponueshëm për klientet e regjistruar dhe ato jo të regjistruar.

Klienti ka të drejtë të ankohet tek suporti për cdo produkt ose porosi.

Ne mbajmë përgjegjësi për cdo produkt dhe porosi që sjellim tek ju.

Personat që tentojnë të kryejnë porosi të rreme ose tentativa mashtrimi ndiqen penalisht sipas ligjeve në fuqi.

Të gjithë të drejtat në këtë website janë të rezervuara dhe i takojnë FARMACI ERA.

Kopjimi i materialeve, sulmet kibernetike drejt faqes etj ndiqen penalisht nga strukturat përkatëse.

Ky website është i mbrojtur për sigurinë e klientëve.

Faleminderit!